กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ"
กิจกรรมทัศนศึกษาภายในจังหวัด
วิศวกรโยธาฯ มาตรวจอาคารเรียน
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ป.6)
บริษัทคูโบต้า อยุธยา ฮั้วเฮงหลี มาจัดกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมอยู่ค่ายธรรมะ ประจำปี 2560
กิจกรรม To Be Number One
กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมอาสาน้อยพัฒนา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอาเซียน
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม มาเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียน
กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้สถานประกอบการ
กิจกรรมแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่