เอกลักษณ์ของโรงเรียน
สภาพแวดล้อม
"ร่มรื่น  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน"