ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งธุรการฯ คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่นี่
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
รายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร. 4(ก)
สรุปปริมาณงานและราคา แบบ ปร. 4(ก)
รายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร. 4(ข)
สรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5(ก)
สรุปครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ แบบ ปร. 5(ข)
แบบรูปรายการใช้สำหรับปีงบประมาณ 2562 (สปช. 101/26)
สรุปราคาค่าก่อสร้างอาคาร แบบ ปร. 6