แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2561 ฉบับเต็ม คลิกที่นี่
แผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดบึง 2561-2564 ฉบับเต็ม คลิกที่นี่